Kennis management

Goed gemotiveerde en getrainde medewerkers zijn de meest doorslaggevende factor bij het bewerkstelligen van een zinvolle relatie met de (individuele) klant.

“Stilstand is achteruitgang”, dit gezegde gaat op voor de kennis/kunde binnen iedere organisatie, het opleiden/trainen van uw medewerkers is een continu-proces.

Wij helpen u graag te leren én laten leren, door op de juiste wijze te faciliteren.

Door sterke relaties die AMKC heeft met verschillende kennisinstellingen en hogescholen kan uw onderneming profiteren van de laatste nieuwe ontwikkelingen.

Als agent en consultant van het kennismanagement systeem “ISeeIKnow” is AMKC in staat om snel kennis te verspreiden binnen uw organisatie, alsmede uw processen te verbeteren.

Neem contact op voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Passie voor de lerende mens